Et podem ajudar?

Comandaments i connectors de TV i vídeo

Comandaments i connectors de TV i vídeo