Et podem ajudar?

Compassos, peu de rei i varis (galgues)

Compassos, peu de rei i varis (galgues)